Online geld lenen is tegenwoordig de snelste manier

Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden op het internet. Zo behoort online geld lenen nu ook tot een van de mogelijkheden waar men gebruik van kan maken. Bij online geld lenen kan alles gemakkelijk online ingevuld en aangevraagd worden, zodat het proces van het verstrekt krijgen van een lening in de meeste gevallen een stuk sneller zal verlopen. Doordat alles online geregeld kan worden, is alles ook nog eens eenvoudig toegankelijk. Het communiceren met de leningverstrekker loopt ook via online wegen, waardoor het gemakkelijker is om contact te zoeken met de verstrekker. Uiteindelijk leidt online geld lenen dan ook tot een betere ervaring, omdat er veel voordelen aan vastzitten. Zo is het mogelijk om bij online geld lenen ook gebruik te maken van enkele kortingen, welke alleen verstrekt worden wanneer het geld online geleend zal worden. Daarnaast is het ook gemakkelijker om te zien hoe het er voor staat met de lening.

Bij online geld lenen zijn daarnaast ook nog andere mogelijkheden, welke de standaard manier van geld lenen in de meeste gevallen niet biedt. Doordat alles online te regelen is, hoeft men het huis niet uit om alles over te dragen aan de leningverstrekker, zoals de gegevens of enkele andere papieren. Het is bij online geld lenen dan ook het gemak dan een groot voordeel is. Doordat alles eenvoudig online na te lezen is, hoeven er geen lange gesprekken ondernomen te worden met de leningverstrekker. Dit bespaart niet alleen veel tijd, maar ook veel ergernis. Deze gesprekken kunnen soms uren lang zijn, terwijl hier niet altijd tijd voor. Bij online geld lenen is het mogelijk om enkele extra wensen aan te geven, zoals het betalen van rekeningen via internet bankieren. Administratief gezien bespaart dit erg veel moeite, omdat er nu niet elke maand hele brieven gelezen hoeven te worden om een betaling te verrichten voor de aflossing van de lening.

Direct online geld lenen

De kans dat er binnen korte tijd geld overgemaakt wordt vanaf de leningverstrekker naar jou, als aanvrager, is daarnaast ook een stuk korter. Alles kan bij online geld lenen direct nagekeken worden, zoals de identificatiebewijzen. Hierdoor is alles een stuk eenvoudiger te procederen voor de leningverstrekker, en is online geld lenen een mooie mogelijkheid. Dit zorgt ervoor dat alles tijdens de lening ook nog een vereenvoudigd wordt. Zo is het niet moeilijk om online de status van de lening te bekijken, zoals het bedrag dat nog afgelost moet worden bijvoorbeeld. Alles is via eenvoudige berekeningen te zien, waardoor het gemakkelijker is om vat te krijgen op de situatie van het lenen. Zo is ook de looptijd van de lening online te bekijken. Dit maakt de ervaring van direct online geld lenen ontzettend gemakkelijk. Daarbij is het daadwerkelijk verstrekt krijgen van een leenbedrag minder moeite, dankzij de eerder genoemde voordelen als het niet hoeven te hebben van een gesprek. Dit telt allemaal op tot een gemakkelijke manier om uiteindelijk toch de lening verstrekt te krijgen. Doordat er minder personeel gebruikt wordt, is het mogelijk om extra korting te verkrijgen wanneer er gekozen wordt voor direct online geld lenen, in plaats van de traditionele manier van geld lenen.

De mogelijkheid om online geld lenen brengt echter eveneens een aantal minpunten met zich mee. U heeft bijvoorbeeld geen echt persoonlijk contact met de financiële instelling in kwestie, de voorwaarden die verbonden zijn aan de lening in kwestie dient u via het internet zelf op te vragen en u heeft vooraf geen advies gekregen over welke lening nu het beste bij uw situatie past. Het één sluit het ander natuurlijk niet uit. U kunt nog steeds te raden gaan bij een financiële instelling om daarna uw keuze op een andere bank te laten vallen. U dient er alleen zeker van te zijn dat u goed weet wat de voorwaarden zijn die aan het krediet zijn verbonden en of de lening die u wenst af te sluiten voldoet aan uw wensen.

Snel lenen

Wanneer u snel nood heeft aan een extra kapitaal kunt u er voor kiezen om een lening af te sluiten. Het is vandaag de dag dan ook op verschillende eenvoudige manieren mogelijk om een lening aan te gaan. U kunt in eerste instantie bijvoorbeeld kiezen voor een zogenaamde mini lening. Bij een mini lening kunt u een bedrag tot 750 euro lenen zonder dat daarvoor een toetsing bij het BKR dient te gebeuren. Althans dat is de theorie, want in de praktijk wordt het maximum te lenen bedrag vaak beperkt tot 500 euro. U dient er wel rekening mee te houden dat een mini lening geen normale lening is. Dit wil zeggen dat er bijvoorbeeld niet maandelijks afgelost wordt en dat de looptijd van de kredietovereenkomst vaak zeer beperkt is. In de meeste gevallen bent u bijvoorbeeld verplicht om het geleende bedrag incl. de kosten terug te betalen binnen de dertig dagen na de start van de overeenkomst. U dient er bij een mini lening eveneens rekening mee te houden dat er geen rente in rekening wordt gebracht, maar wel een zogenaamde opstartkost of instapkost. Deze kost ligt vaak extreem hoog en kan zelfs een vijfde van het geleende bedrag bedragen.

Wie geen mini lening wenst af te sluiten maar toch snel nood heeft aan extra geld kan nog twee dingen doen. U kunt proberen om een nieuwe lening af te sluiten met een zo kort mogelijke verwerkingsperiode (zoals bijvoorbeeld het geval is bij een online lening), of u kunt er voor kiezen een zogenaamd kaskrediet af te sluiten. Een kaskrediet is als het ware een krediet dat u toelaat een bepaald bedrag in min te gaan op een rekening. U kunt van dat krediet geld ophalen en terug aflossen wanneer u maar wil. Enig minpunt is misschien wel dat de kosten die op een kaskrediet betaald dienen te worden vaak vrij hoog liggen. Daarnaast is ook een kaskrediet gebonden aan een bepaalde looptijd waar u zich dient aan te houden. Op vervaldag van het kaskrediet wordt er dan ook van uit gegaan dat er geen gebruik meer van wordt gemaakt.

Doorlopend krediet

Het kan voorkomen dat we nood hebben aan een krediet dat ons iets meer vrijheid biedt dan een standaard krediet. Bij een standaard krediet is het namelijk zo dat alles aan de hand van strikte voorwaarden moet verlopen. De looptijd staat vast, het maandelijks af te betalen bedrag, maar ook de rente die er dient te worden betaald en ga zo maar door. Van deze voorwaarden kan niet afgeweken worden tenzij het krediet wordt omgezet naar een andere kredietvorm, zoals bijvoorbeeld een doorlopend krediet.

Een doorlopend krediet onderscheidt zich van een standaard krediet door z’n onregelmatig verloop. Het is bijvoorbeeld zonder probleem mogelijk om meer af te lossen dan in de voorwaarden staat opgenomen, maar ook om een eerder afgelost bedrag opnieuw op te vragen. Om het helemaal compleet te maken is er ook geen sprake van een vaste looptijd, maar wel van een theoretische looptijd. Dit wil zeggen dat er weliswaar een bepaalde looptijd wordt afgesproken, maar dat deze onderhevig is aan wijzigingen. Wanneer u nood heeft aan een langere looptijd is dit bijvoorbeeld vaak geen enkel probleem.

Daarnaast dient u er wel nog rekening mee te houden dat de rente op een doorlopend krediet vrij hoogt ligt. In ieder geval ligt deze hoger dan bij een persoonlijk krediet en natuurlijk ook dan een hypothecair krediet. De rente wordt wel berekend aan de hand van het nog openstaande bedrag zodat u zelf een bepaalde invloed heeft op de kosten die u moet betalen. Hoe minder het openstaande bedrag hoe minder rente u maandelijks zult moeten betalen.

Persoonlijk krediet

Een persoonlijk krediet is waarschijnlijk het meest standaard krediet op de markt. Alles wat u van een krediet weet is van toepassing bij een persoonlijk krediet. In de overeenkomst van het krediet wordt een bepaalde looptijd vastgelegd, alsook het te lenen bedrag en welk bedrag er maandelijks van moet worden afgelost. Bovenop het af te lossen bedrag wordt als vanzelfsprekend ook nog de rente berekend. De rente op een persoonlijk krediet is hoger dan bij een hypotheek, maar lager dan bij bijvoorbeeld een doorlopend krediet. Wie kiest voor een persoonlijk krediet, kiest voor een bekend en standaard krediet. Dit wil zeggen dat men aan het einde van de rit niet voor verrassingen kan komen te staan, maar ook dat er niet van de voorwaarden afgeweken kan worden. Alles wat in de voorwaarden staat dient met andere woorden strikt nageleefd te worden.

De meeste mensen die voor een persoonlijk krediet kiezen weten dan ook maar wat goed waar ze aan beginnen. Het doel voor het krediet is duidelijk en men dient er zeker van te zijn dat er aan de maandelijkse betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Wanneer u over meer dan één persoonlijk krediet beschikt kan het de moeite waard zijn om na te gaan of het niet goedkoper zou zijn om een aantal of alle lopende kredieten samen te voegen. In bepaalde gevallen wil dit op vlak van te betalen rente wel eens een mooi verschil maken.

Lening oversluiten

Iedereen heeft er wel al eens mee te maken gekregen. U beslist op een bepaald ogenblik om een kleine lening aan te gaan om bijvoorbeeld een apparaat in uw huis dat is stukgegaan te vervangen, enige tijd later gaat u nog een lening aan om bijvoorbeeld die welverdiende vakantie te kunnen betalen en nog een tijdje later beslist u om een eigen bedrijf op te richten waar ook nog eens een aparte lening voor wordt aangegaan. Op deze manier komen we in een situatie terecht waarin we reeds drie lopende leningen hebben. Op iedere lening wordt een bepaalde rente berekend en zeker wanneer het gaat om relatief kleine bedragen kunnen die verschillende rentes samen een zeer aanzienlijk bedrag vormen. U moet zichzelf dan de vraag stellen of het eventueel niet interessant zou kunnen zijn om de diverse leningen te oversluiten.

Heel eenvoudig gezegd bedoelen we hier mee dat drie individuele leningen samen worden gebracht tot één lening. Er wordt dan geen rente meer berekend aan de hand van de individuele leningen, maar wel aan de verzameling er van. Dit wil zeggen dat er niet langer sprake is van drie rentes, maar gewoon van één enkele rente die in de meeste gevallen een stuk lager ligt. Hou er wel steeds rekening mee dat u niet iedere lening zomaar kan oversluiten. Hiervoor dient u de voorwaarden van de lening in kwestie te raadplegen of kunt u een beroep doen op de bank waarbij u de lening heeft afgesloten.

Leningen vergelijken

De ene lening is de andere niet en dat wordt meteen duidelijk als we eens de voorwaarden van verschillende leningen met elkaar gaan vergelijken. Zorg er daarom altijd voor dat u kiest voor de lening die het beste voldoet aan uw situatie. Die situatie kan op verschillende manieren bekeken worden. In eerste instantie is er natuurlijk uw financiële situatie. Welke waarborgen heeft u bijvoorbeeld te geven om aan de bank de zekerheid te geven dat u in staat zult zijn om de lening in kwestie volgens de voorwaarden te kunnen aflossen. Daarnaast is het belangrijk om eveneens het doel van de lening in het achterhoofd te houden. Wenst u bijvoorbeeld een lening af te sluiten om een huis te kopen, ga dan voor een hypothecaire lening. Vaak zijn hier grote bedragen mee gemoeid en is het alleen mogelijk om het behulp van een hypotheek een dergelijke lening af te kunnen sluiten.

Wanneer u het prijskaartje van bepaalde leningen met elkaar wil vergelijken doet u er goed aan om eveneens rekening te houden met de voorwaarden die er aan zijn verbonden. Het is bijvoorbeeld niet perse zo dat lening A altijd beter is dan lening B omdat hij goedkoper is. Als de voorwaarden niet voldoen aan uw wensen heeft u er immers niet veel aan. Het is op verschillende manieren mogelijk om diverse leningen met elkaar te vergelijken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de vele vergelijkingssites die op het internet terug te vinden zijn. Voor wie liever eens persoonlijk contact heeft met de diverse kredietverstrekkers kan het eveneens interessant zijn om bij verschillende banken binnen te stappen en even navraag te doen over de beschikbare mogelijkheden en tarieven. Wanneer u alle informatie heeft verzameld kunt u dan thuis rustig kijken wat voor u het interessantste is.

Lening afsluiten

Het afsluiten van een lening is doorheen de jaren een stuk eenvoudiger geworden. Vroeger was u verplicht om naar een bank te stappen en al het papierwerk en dergelijke bij de bank ter plaatse te regelen. Ook wanneer u nood had aan bepaalde informatie moest u bij de bank gaan aankloppen om deze te verkrijgen. Later werd het dan weer mogelijk om een lening af te sluiten via de telefoon. U kon de informatie van de bank meenemen naar huis om het daar nog eens rustig door te nemen en wanneer u dacht over voldoende informatie te beschikken en uw keuze gemaakt te hebben, kon u gewoon de telefoon nemen en het krediet in kwestie aanvragen. In de meeste gevallen was het echter wel nog noodzakelijk om een overeenkomst op de één of andere manier ondertekend aan de bank terug te bezorgen. Dit kon zowel via fax als per post.

Ook daar kwam echter verandering in met de komst van het internet. Het internet maakte het mogelijk om wereldwijd een schat aan informatie met elkaar te delen. Banken besloten om een website te maken en op die website alle informatie over de diverse leningen te plaatsen. Op deze manier was het eenvoudig mogelijk om potentiële klanten te bereiken en ze meteen te voorzien van alle noodzakelijke informatie. De potentiële klant kon dan gewoon van thuis uit alle informatie bekijken en bestuderen om daarna het door hem of haar gewenste krediet af te sluiten.

Hou er voor het afsluiten van een lening wel rekening mee dat u aan de gestelde voorwaarden kunt voldoen. Hou er met andere woorden rekening mee dat het geleende bedrag altijd terugbetaald dient te worden en dat u aan een lening altijd meer kwijt bent dan dat u krijgt. Probeer er daarnaast eveneens steeds zeker van te zijn dat u de beste lening voor uw situatie afsluit, want zoals eerder reeds aangehaald werden verschillende leningen specifiek in het leven geroepen om te voldoen aan een bepaalde situatie.

Online geld lenen zonder bkr toetsing

Steeds vaker horen we over de bkr toetsing die veel leningverstrekkers voorop stellen bij het behandelen van een leningaanvraag. Het is via deze manier voor de leningverstrekker eenvoudig om online geld lenen een stuk veiliger te maken. Doordat er een grondige achtergrondcheck gedaan wordt bij de consument, kan er gekeken worden of er in het verleden geldproblemen zijn ontstaan bij deze consument. Online geld lenen zonder bkr toetsing is dan ook bij de meeste leningverstrekkers helaas niet mogelijk, omdat zij altijd voor veiligheid willen gaan. Wanneer een leningverstrekker deze dienst wel aanbiedt, dan is dat over het algemeen tegen een hogere rente dan een normale lening. Online geld lenen kan op die manier een stuk meer gaan kosten dan in eerste instantie wordt gedacht. Hier moet vanzelfsprekend wel goed naar gekeken worden. Het kan ervoor zorgen dat online geld lenen ineens niet zo goedkoop meer is als vooraf gedacht werd. Dit kan, zoals eerder vermeld, honderden tot duizenden euro’s schelen gedurende de looptijd van de lening. Wees dus altijd op de hoede voor dergelijke problemen, omdat het online geld lenen een slechtere ervaring kan maken.

Iedereen die al eens onderzoek heeft gedaan naar het verkrijgen van een lening wanneer de persoon in kwestie een codering heeft staan bij het BKR zal weten dat er maar wat graag wordt gezegd dat lenen met een codering bij het BKR niet mogelijk is. De realiteit is echter anders. In de praktijk is het namelijk zo dat er rekening wordt gehouden met het feit dat er vier coderingen bestaan bij het BKR. Alleen wanneer u beschikt over een codering vier zullen financiële instellingen niet snel geneigd zijn om u nog een lening toe te kennen. Deze codering wordt immers alleen toegekend aan partijen die niet bereid of bereikbaar waren om een bepaalde betalingsachterstand op te lossen. Daardoor wordt het vertrouwen aanzienlijk geschonden en zullen financiële instellingen met andere woorden geen zekerheid meer hebben dat hun hetzelfde niet overkomt.

Toch is het eveneens mogelijk om te lenen zonder dat er een toetsing bij het BKR wordt uitgevoerd. In eerste instantie kunt u, wanneer u nood heeft aan een kleine lening zoals 500 euro, denken aan het zogenaamde mini krediet of flitskrediet. Een dergelijk krediet kunt u afsluiten voor een maximum van 500 euro en dat valt nog net onder de grens van leningen die moeten getoetst worden bij het BKR. Hou er wel rekening mee dat er bij een mini krediet een instapkost wordt aangerekend van zomaar even 20% op het geleende bedrag. Leent u met andere woorden 500 euro, dan betaalt u aan het einde van de maand (want een mini krediet moet binnen de 30 dagen worden afgelost) ruim 600 euro terug. Nog een mogelijkheid is om te raden te gaan bij andere bedrijven die een krediet kunnen verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energiebedrijven of warenhuizen. Zij zijn niet aangesloten bij het BKR en derhalve niet verplicht om een toetsing uit te voeren.

Lenen met BKR codering

Het BKR is een Nederlandse organisatie die de kredieten en abonnementen van alle inwoners in Nederland verzamelt. Wanneer u met andere woorden bij een bank gaat aankloppen om een nieuw krediet af te sluiten zal deze in de meeste gevallen eerst een zogenaamde toetsing doen bij het BKR om na te gaan of de aanvrager van de lening in kwestie reeds één of meerdere kredieten heeft lopen en of er zich in het verleden reeds problemen hebben voorgedaan. Vanaf het ogenblik dat u een codering heeft lopen bij het BKR wordt het voor u iets lastiger om een krediet te kunnen krijgen. Het is echter niet zo dat het met iedere codering onmogelijk is om een nieuw krediet af te kunnen sluiten.

Het BKR maakt gebruik van vier verschillende coderingen. Alleen wanneer u codering 4 heeft is het nagenoeg onmogelijk om nog via de reguliere kanalen aan een lening te komen. U kunt wel nog steeds een lening afsluiten, maar u zult een beroep moeten doen op een instelling of bedrijf dat niet bij het BKR is aangesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grootwarenhuis of een energieleverancier. Let op, want ook zij kunnen bepaalde waarborgen voor de lening in kwestie vragen.

Het is belangrijk om steeds in acht te houden dat het BKR niet als doel heeft om het verkrijgen van een lening voor u onmogelijk te maken. Het doel van het BKR is juist om u te beschermen tegen een uitzichtloze situatie. Hoe dan ook moet u er bij het aangaan van een nieuwe lening steeds rekening mee houden dat u de bank zoveel mogelijk waarborgen dient te geven waaruit blijkt dat u in staat zult zijn om het door u geleende bedrag ook terug te kunnen betalen en dat inclusief de kosten die op het krediet worden aangerekend.

Kredietconcurrent

Leeftijd:
18 – 64 jaar
Leenbedrag:
7 500 - 100 000 €
Rente:
3,5 – 11,5%
  • OFFERTE

Leningen.nl

Leeftijd:
21 – 64 jaar
Leenbedrag:
2 500 - 75 000 €
Rente:
3,5 – 11,5%
  • OFFERTE

KredietSpotter

Leeftijd:
18 – 64 jaar
Leenbedrag:
2 500 - 75 000 €
Rente:
4,4 - 5,0%
  • OFFERTE

Krediet Groep Nederland

Leeftijd:
21 – 68 jaar
Leenbedrag:
5 000 - 100 000 €
Rente:
4,1 - 7,2%
  • OFFERTE

KredietVooruit

Leeftijd:
19 – 70 jaar
Leenbedrag:
3 000 - 250 000 €
Rente:
0,5%
  • OFFERTE

Ferratum

zonder BKR toetsing
Leeftijd:
20 – 70 jaar
Leenbedrag:
100 - 400 €
Rente:
13,99%
  • OFFERTE

De Leningmakelaar

Leeftijd:
21 – 65 jaar
Leenbedrag:
2 500 - 100 000 €
Rente:
4,7 - 10,5%
  • OFFERTE

A-Krediet

Leeftijd:
21 – 68 jaar
Leenbedrag:
2 500 - 75 000 €
Rente:
4,4 - 7,5%
  • OFFERTE

Saldodipje

zonder BKR toetsing
Leeftijd:
20 – 70 jaar
Leenbedrag:
100 - 400 €
Rente:
13,99%
  • OFFERTE

Hypotheek24

Leeftijd:
21 of ouder
Leenbedrag:
20 000 - 1 000 000 €
Rente:
1,25 - 9,9%
  • OFFERTE